OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych osobowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rozdzielu jest Pan Dawid Wnęk, kontakt pod nr tel. 797-719-567 lub poprzez e-mail: dw.rodo@gmail.com.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

strona 1

strona 2

on-line: 3, wizyt: 397741
Realizacja: